سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پدرام قدس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس فنی، دانشگاه تهر
علی محمد زارع بیدکی – دانشجوی دکتری دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس فنی، دانشگاه تهران
ناصر یزدانی – دانشیار دانشکده برق و کامپیوتر، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

با رشد محتوای وب فارسی در سالهای اخیر، زبان فارسی به زبان اصلی ارتباطی ایرانیان در اطلاع رسانی و تبادل افکار و عقاید د ر بستر اینترنت مبدل گشته است. با وجود پژوهشهایی که اخیرا در زمینه چالشها و محدودیتهای زبان فارسی در کاهش کیفیت نتایج جستجو انجام پذیرفته است، تا کنون تحلیل آماری دقیقی در زمینه میزان تاثیر این مشکلات در کاهش کیفیت نتایج جستجو صورت نگرفته است . در این مقاله با استفاده از یک مجموعه واقعی از صفحات وب فارسی به ارائه نتایجی کمی در مورد میزان تاثیر برخی از مهمترین مشکلات و محدودیتهای موجود در زبان فارسی، در کاهش میزان جامعیت نتایج جستجو، به عنوان یکی از معیارهای سنجش کیفیت نتایج در موتورهای جستجو، می پردازیم.