سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضا مهدی پور عطائی – کارشناس معدن

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی آماری حوادث معدن کارمزد در سال ۱۳۷۴ پرداخته است. به طور کلی بررسی آماری حوادث یکی از راههای موثر در تشخیص نوع حوادث موجود، میزان حوادث از لحاظ شدت و تکرار حادثه و فراوانی حادثه است.
بررسی موارد فوق به صورت انفرادی یا به همراه هم نتایجی را در بر دارد که به طور کلی می تواند در برنامه ریزیها و ساختارهای مدیریتی تغییرات را درجهت بهبود کیفی کار به وجود آورد.
هم اکنون بررسی آماری از متداولترین روشها جهت بررسی حوادث معادن، به خصوص معادن زیر زمینی و زغال سنگ است. در مقاله حاضر حوادث ثبت شده در معادن کارمزد شرکت زغال سنگ البرزمرکز (وابسته به شرکت ملی فولاد ایران) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با حوادث مشابه در معادن طرزه مقایسه شده است. درنهایت راههای پیشنهادی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی به عنوان نتیجه گیری در انتهای مقاله آمده است. پارامترهای مورد بررسی شامل سابقه کار، سن، محل وقوع حادثه، علت وقوع حادثه و اعضای آسیب دیده و همچنین روز کاری از دست رفته هستند، که موارد مذکور به صورت انفرادی یا تجمعی تجزیه و تحلیل شده اند.
با توجه اینکه هدف از افزایش ایمنی، بهبود شرایط کیفیت کار و در نهایت بهره وری بیشتر است. لذا پارامترهای مربوط به افزایش بهره وری راندمان استخراجی در معادن زغال سنگ کارمزد که تمامی اطلاعات موجود در این مقاله از دفاتر رسمی معادن کارمزد گرفته شده و از سندیت کامل برخوردار است.