سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مزدک شایان فرد – کارشناس ارشد دفترفنی شرکت جهاد نصر اصفهان

چکیده:

با توجه به اهمیت مبحث تأخیرات در زمان بهر هبرداری طرحهای عمرانی کشور، در این مقاله، تأخیرات موجود در هفت پروژه آبیاری و زهکشی شرکت جهادنصر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی اجمالی پروژه های فوق الذکر، در ابتدا عوامل مؤثر در تأخیرات فهرست گردیده، فرمهایی برای آنها تهیه شده و جهت تعیین میزان تأثیر هر یک از عوامل، به اشخاص مرتبط با پروژه های مذکور داده شده است. سپس فرمهای تکمیل شده مورد پردازش قرار گرفته و از روی اطلاعات پردازش شده به بررسی علل تأخیرات پروژه ها از دیدگاههای مختلف پرداخته شده است