سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رحیم رحیمی – امور پژوهش شرکت گاز استان گلستان
بهروز موذنی – امور پژوهش شرکت گاز استان گلستان

چکیده:

خوردگی علمکهای شبکه توزیع گازاستان گلستان بالاخص درمحدوده خروجی لوله ازغلاف ۳/۴ اینچ ومخصوصا درشرایط اتمسفریک مرطوب منجر به تخریب لوله و نشتی گاز میگردد دراین پژوهش پس ازانجام بررسیهای اماری و ارزیابی های خوردگی علمکهای فلزی گاز درسطح استان گلستان بدنبال راه کارهایی جهت جلوگیری و یا کاهش این پدیده مخرب خواهیم بود جهت بررسی مکانیزم خوردگی علمکها ازازمایشهای متالوگرافی Xrd بهره گرفته شد همچنین برای بررسی نحوه عملکرد نوارهای عایق و دونوع رنگ مقاوم به خوردگی ازازمون استاندارد مه نمکی استفاده شد نتایج بررسیهای اماری درسطح استان نشان داد که خوردگی شدید تقریبا درتمامی شهرها و روستاها وجود داشته و نوع خوردگی خوردگی شیاری درفصل مشترک لوله و پرایمر میب اشد که بصورت موضعی اتفاق افتاده است نتایج بررسی ها و ازمونها منجر به ایجادراه کارهای مختلف جهت جلوگیری ازپیدایش این پدیده مخرب گردید که درانتها نیز بهترین راهکار جهت جلوگیری ازخوردگی علمکهای گاز ارایه شده است