سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید امیری – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، واحد سیاست‌گذاری و ارزیابی
نادر نیککام – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، واحد سیاست‌گذاری و ارزیابی
مجید صاحبی نژاد – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، واحد سیاست‌گذاری و ارزیابی

چکیده:

در این مقاله به منظور ارزیابی توان نوآوری و جذابیت بازار فناوری نانو در کشورهای مختلف، اختراعات ثبت شده در حوزه فناوری ‌نانو با استفاده از پایگاه داده QPAT در بازه زمانی ۲۰۰۱- ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول تعداد اختراعات ثبت شده کشورهای مختلف در دفاتر ثبتی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان جهانی مالکیت فکری (WO) تجزیه و تحلیل شدند و سهم و جایگاه هر یک از کشورها در این زمینه تعیین شد. همچنین رابطه بین تولید علم و فناوری و موقعیت کشورهای مختلف در این دو شاخص مطالعه شد. مطابق این بررسی تنها توانمندی علمی برای رشد و توسعه فناوری کافی نیست و توسعه زیرساختهای مالکیت فکری در این زمینه ضروری است. در مرحله دوم تعداد اختراعات ثبت شده در هر یک از کشورهای موجود در پایگاهQPAT بعنوان معیاری از قدرت فناوری و جذابیت بازار داخلی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و بر اساس آن کشورهای مورد نظر رده‌بندی شدند. همچنین رابطه بین شاخص توانمندی نوآوری و توان تجاری‌سازی و جذابیت بازار نیزمورد بررسی قرار گرفت