سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رامین بهمنی –
حمیدرضا علیزاده –

چکیده:

یکی از معیارهای ایمنی در عملیات معدنی و عمرانی، تعدادحوادث فعالیت های اجرایی از جمله آتشکاری و حمل و نقل می باشد. با نگاهی به علل حوادث علمیات آتشکاری روباز و زیر زمینی مشاهده می گردد که عواملی ازجمله حفاری مجدد در ته چال باقی مانده، عدم دقت در روش خرجگذاری ، عدم عملکرد کامل چالها و باقی ماندن مواد ماریه در ته چال ، عدم پاکسازی کامل محوطه انفجار قبلی، عدم رعایت مقررات ایمنی، عدم بازدید عینی در آخرین مرحله قبل از انفجار از عوامل اصلی در حوادث منجر به مرگ یا جراحت می باشند. در این مقاله بررسی آماری و تحلیل حوادث عملیات آتشکاری بر اساس نوع خسارت وارده (منجر به فوت یا صدمه بدنی) در فعالیتهای روباز و زیر زمینی عملیات عمرانی و معدنی سالهای ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ کشور انجام شد و مشاهده گردید عوامل اصلی در بروز حوادث منجر به فوت یا جراحت ، مشترک می باشند که برای کاهش اینحوادث راهکارهایی از جمله برگزاری دوره های آموزشی ارایه شده است. در انتهای مقاله توصیه هایی در مورد کاهش خطرات و حوادث مربوطه آورده شده است.