سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قدرت ا… کرمی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
علی دهقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هوا دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کامبیز عالم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد هوا دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بررسی آماری و نتایج عددی در خصوص طرح های پیشین و مدل های ساخته شده کمک شایانی در راه طراحی سیستم های جدید خواهد نمود. درسهای آموخته شده از چهاردهه طراحی و ساخت هواناو، این امکان را فراهم می آورند که با درک صحیح از نمونه های پیشین، شیوهای مطمئن در راستای طراحی مدلهای جدید انتخاب گردد. بررسی سیر تکامل سیستم های موجود و شناخت فن آوری جدید و سطح تکنولوژی موجود می تواند ایده های نوین طراحیرا به تولید مدل ها ی پیشرفته امروزی تبدیل نماید. با نگرش فوق و به منظور اشنایی هر چه بیشتر با هواناوهای موجود در جهان اقدام به جمع آوری اطلاعات فنی مرتبط با موضوع مورد نظر شدهع است. بررسی آماری هواناوهای با باربری حدود ده تن با استفاده از کتابهای Janes 1997-2000و همچنین آخرین اطلاعات استخراج شده از اینترنت و منابع علمی خارجی تدوین شده است.