سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیراسماعیل فروهید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
کامران رحیم اف – گرایش حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی رفتار کودکان در زمان عبور و مرور از خیابان به هنگام ورود و خروج ا زمدرسه از اهمیت فراوانی برخوردار است با استفاده از نمونه گیری و مشاهده رفتار کودکان این نتیجه گرفته خواهد شد که آیا آموزشهایی که دراین زمینه از طریق رسانه ها ساخت پارکهای ترافیکی و یا وسایل کمک آموزشی داده می شود بصورت عملی از سوی کودکان اجرا می شود یا خیر. دراین نمونه گیری چهار نوع رفتار خطرناک مدنظر قرارمیگیرد: آزا درزمان ایستادن کودکان در کنار خیابان لبه جدول بصورت کامل توقف می کنند یا خیر. آیا قبل ازعبور از خیابان به اطراف نگاه می کنند آیا در زمانی که فاصله آنان و وسایل نقلیه کم است اقدام به گذر از خیابان می کنند آیا درزمان عبور می دوند یا به ارامی حرکت می کنند محدوده سنی مورد مطالعه کودکان دوره دبستان درنظر گرفته می شود.