سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای
رضا اشتری – آزمایشگاه خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

چقرمگی شکست به عنوان مهم ترین پارامتر ترک در مکانیک شکست بیانگر میزان مقاومت ماده در برابر جوانه زنی و رشد ترک می باشد و تعیین مقدار آن به کمک تست های آزمایشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . از طرفی خواص شکست مواد ترد به دلیل پراکندگی توزیع ریزترک ها، عیوب و ناهمگنی های ذاتی، ماهیتی آماری دارند . در این تحقیق با بکار گیری توزیع آماری ویبول پراکندگی نتایج چقرمگی شکست مود I دو نمونه ماده بتونی بررسی شده و پارامتر های ویبول که نمایانگر شکل و اندازه پراکندگی نتایج می باشند مورد بررسی قرار گرفته اند .