سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

شهرام حیدری – مهندس معدن، شرکت معادن بافق، معدن کوشک

چکیده:

نوشتاری که پیش رو است آمار حوادث مجتمع معدنی کوشک، شامل معدن زیرزمینی، معدن روباز، کارخانه و … از سال ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۷۷ می باشد که بر اساس برگ گزارشحوادث مستند موجود در خانه بهداشت کارگری تهیه و تنظیم شده است. دلایل احتمالی حوادث بر اساس تجربه و آمار حوادث سایر معادن، مطرح و راه حلهایی جهت بهبود سیستم ایمنی پیشنهاد گردیده است. در این گزارش تعداد ۲۴۸ حادثه بر اساس کلیه شاخصهای ایمنی از جمله ضریب تکرار حادثه، ضریب شدت حادثه، ضریب شیوه حادثه و … در واحدهای مختلف در شیفتهای مختلف و با توجه به نوع حادثه، نتیجه حادثه، سوابق افراد، سن افراد، اعضای بدن و … مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص هر کدام نمودارهایی ارائه شده است. امید آنکه با گسترش ایمنی در سطح مدیریت، مسئولین و کارگران گام موثری در ارتقای سلامت قشر کارگری برداشته شود.