سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مشکوالدینی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله عیب های مختلفی که در ترانسفورماتوهای شبکه توزیع پیش می آید، مورد بررسی قرار گرفته است. این عیوب می توانند مربوط به سیم پیچ، روغن، تانک، هسته، بوشینگ و یا تپ چنجر باشند. در اینجا ضمن بررسی چگونگی این اشکالات، عیوب تعداد ۱۱۱ دستگاه ترانسفورماتور معیوب مورد بررسی آماری قرار گرفته است.