سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه کاپله ی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدحسین قبادی – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – استادیار گروه رسوب شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این پژوهش خصوصیات آماس پذیری مارن های سازند قم در شرق (آبشینه) و شمال شرق همدان(جاده ساوه) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مناطق ۴ نوع مارن شناسایی شده است. برای این منظور نمونه های سنگی از این دوئ منطقه تهیه شده و آزمایشات مختلف نظیر خصوصیات فیزیکی، حدود آتربرگ، درصد کربنات و وارفتگی بر روی آنها انحام شده استو در انتها نیز با انجام آزمایش XRF درصد اکسید عناصر مختلف موجود اندازه گیری گردید. مطالعه موجود نشان می دهد که درصد کربنات و کانی های رسی موجود در مارن ها تاثیر بسزایی در رفتار مهندسی آنها دارد.