سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یوسف زین العابدین – دکترای جغرافیای سیاسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نسیبه جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد ملایر
مهسا ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه آزاد ملایر
پریسا حجی ملایری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان

چکیده:

سازماندهی مسائل زیست محیطی ، یکی از مسائل اساسی در برنامه ریزی شهری به شمار می رود. بر اساس این سازماندهی ، رفاه ، امنیت و … شهروندان تأمین می شود . در این زمینه بررسی مسائل زیست محیطی شهر ملایر نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که نقش شهروندان ملایری در آمایش زیست محیطی شهر ملایر چیست؟ از این رو، فرض بر این است که آموزش محیط زیست می تواند در اجرای برنامه ریزی شهری ملایر مفید واقع گردد .هدف از ارائه مقاله حاضر ، بررسی ویژگیهای مسائل مختلف زیست محیطی شهر ملایر و تأثیر عملکرد شهروندان بر آمایش و مدیریت زیست محیطی این شهر می باشد .