سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید رضا سید جوادین – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احسان قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده:

جهانی شدن واقعیتی است که همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را تحت تاثیر قرار داده و تمامی کشورها را به گونه ای با خود درگیر کرده است. کشور ما ایران نیز با توجه به چشم اندازهای بیست ساله که برای خود متصور شده است، اجبارا باید این واقعیت را پذیرفته و در راستای پر کردن «شکاف دیجیتال» خود هر چه سریع تر و به شکل اصولی اقدام نماید. یکی از بهترین مزایایی که فناوری (در بعد آموزشی) برای انسان امروزی به ارمغان آورده است، تسهیل و تسریع اعجاب انگیز دسترسی به متون و مطالب آموزشی و علمی از یک سو و امکان آموزش مجازی از سوی دیگر است.