سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شادی عزیزی – عضو هیئت علمی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م

چکیده:

درتمامی طول تاریخ آموزش یکی از ارکان جوامع متمدن بوده است در عصر حاضر اهمیت آن به اندازه ای ارتقا یافته که کیفیت آموزش به عنوان ارزش افزوده تعریف گشته است دراین تعریف کیفیت یک نظام آموزشی عبارت است از وضعیت دانش آموختگان این نظام از نظر دانشنگرش و توانایی های کسب شده به طوری که بتوان سطح موجود این قابلیتها، توانایی ها و نگرش مکتسب را به نظام آموزشی نسبت داد. (بازرگان، عباس، ۵۶:۱۳۸) براساس تعریف بالا و اهمیتی که بحث آموزش در مدارس و دانشگاههای هزاره ی سوم یافته است این مقاله سعی دارد به بررسی مدارس معماری ایران از منظر محتوای ارائه شده در آنها و چگونگی آن بپردازد. با این هدف ابتدا به بررسی نگرشهای عمده ی فکری در جهان و حضور این نگرش ها در مدارس معماری پرداخته و به دنبال آن با معرفی دنیای سیستمی تفکر سیستمی و جهان بینی لازم برای هزاره سوم، به معرفی مدل فکری – نظری SIGGS که براساس چهار تئوری – که عبارتند از تئوری مجموعه ها، تئوری اطلاعات، تئوری گراف، و تئوری عمومی سیستم ها – بنیان نهاده شده است. مبادرت می نماید و آنگاه با تکیه بر لزوم تغییر نگرش و انتخاب دستگاه نوین فکری دو شیوه ی آموزش نوین مونتسری و موزه مدرسه ها را با مدارس عصر صنعت، از منظر چگونگی انتخاب محتوا با بهره گیری از مختصات و جهان بینی سیتسم فکری SIGGSمقایسه می کند و در نهایت انتخاب و گزینش محتوا در مدرسه معماری ایران نیز توسط دستگاه فکری نوین SIGGS مورد سنجش قرار می گیرد.