سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ظاهر تمری – کارشناس ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین نویدفامیلی – عضو هیأت علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدعلی سمسارزاده – عضو هیأت علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاغذهای مصنوعی یا پلاستیکی برپایه فیلم های پلی الفینی از قبیل پلی اتیلن وپلی پروپیلن موضوع مورد علاقه و به اثبات رسیده ای برای تولید کنندگان کاغذ و چاپگران در دهة اخیر بوده وهست. در این مطالعه به بررسی ورقه های تهیه شده از آمیزة پلی وینیل کلراید/ اکریلو نیتریل-بوتادین رابر (PVC/NBR) جهت فراهم نمودن سطحی که خواص نوشتاری را برآورده سازد پرداخته شده است. برای اثبات این مطلب اثرات دما، میزان کشش و سرعت کشش در حین فرآیند کشش تک جهته ورقة پر شده با پرکننده معدنی کربنات کلسیم روی خاصیت پخش شدن جوهر در مقایسه با کاغذ سلولزی معمولی از نوع A4 بررسی شده است. نتایج بیانگر افزایش پخش شدن جوهر (یا جذب سطحی) با افزایش میزان کشش و افزایش دما می باشد، همچنین مشخص شده است که
افزایش سرعت کشش باعث کاهش این خاصیت شده است. تصاویر مقایسه ای از سطح نمونه ها نیز نشان دهندة خواص نوشتاری نمونه های کشیده شده، کشیده نشده و کاغذ A4 می‌باشد.