سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی صفری – وزارت اکولوژی و منابع طبیعی- دانشگاه دولتی باکو جمهوری آذربایجان

چکیده:

در سنگ های معدنی درون زاد واقع در قفقاز کوچک رابطه همبستگی بین فلزات غیرآهنی و فلزات اصیل(پرارزش) وجود دارد که در این مقاله کانسارهای قزل بلاغ و گدبی به عنوان کانسارهای شاخص مورد آنالیز آماری نتایج از حاصل آزمایشات به عمل آمده آنها صورت پذیرفته که وجود این روابط همبستگی را عملا تصدیق می نماید. همبستگی بین فلزات غیرآهنی و فلزات اصیل موجود در کانسار گدبی بیشتر از کانسار قزل بلاغ است. بطوریکه مشخص می گردد در کانسار قزل بلاغ ما بین طلا و مس همبستگی مثبت دارد. اما در مقایسه یکنواخت نبوده و ضعیف است همچنین در این کانسار مقدار نقره نسبتا بیشتر بوده و آن ناشی از نفوذ نقره به همراه پلی متال های سرب و روی می باشد.