سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود محمودیان محمودآباد – جهاد دانشگاهی استان یزد
حمیدرضا رضایی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین قصاعی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی آنالیز حرارتی و فازی لعاب متالیک خود احیا قابل استفاده برای کاشی دیواری پخت سریع می باشد (Self reduction metallic glaze). برای نیل به این هدف یک فریت سرب و بور دار مبنا قرار گرفت. ابتدا جهت تشخیص تاثیر درصدهای مختلف اکسیدهای قلع، مس، آهن و منگنز بر جلای فلزی لعاب انتخابی، تعدادی لعاب متالیک ساخته شد. انتخاب لعاب های متالیک مطلوبتر بر اساس تغییر درصد اکسیدهای موثرتر بر جلای فلزی صورت گرفت. در نهایت بهترین نمونه که رفتار انعکاس نور مناسبی جهت لعاب مورد نظر داشت، انتخاب گردیدی. بررسی آنالیز حرارتی همزمان STA، چندین پیک گرما زا و گرماگیر را در محدوده دمایی ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد نشان می دهد. بررسی های آنالیز فازی (XRD) نمونه پخته شده در دماهای ۱۰۵۰ و ۱۱۲۰ درجه سانتیگراد تشکیل مس فلزی و آلیاژ مس – قلع را نشان داد در حالیکه در دمای ۱۱۸۰ درجه سانتیگراد ضمن محو فازهای تشکیل شده ظهور فاز آهن فلزی مشاهده گردید.