سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
زینب نوروزی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی ومدرس دانشگاه پیام نور شهرستان کوهدشت
سمیه کامروا – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
سینا قنبری – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
نادر آزاد بخت – کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد

چکیده:
اولین سد دفاعی گیاهان در مقابل پاتوژنها سطوح آنهاست پاتوژن برای تولید بیماری باید از سد دفاعی گذشته به داخل رخنه کند. کوتیکول به عنوان خارجی ترین سطح، سلول های اپیدرم را به صورت یک لایه غیر سلولی می پوشاند. پاتوژنها برای نفوذ از کوتیکول از آنزیم کوتیناز استفاده می کنند. پاتوژن پس از غلبه بر کوتیول به دیواره سلولی می رسد. دیواره لولی شبکه ای از میکروفیبریل های سلولوزی است که در یک بستره از مواد پکتینی و همی سلولزی قرار گرفته است. پاتوژن ها با تولید آنزیم هایی از جمله پلی گالاکتوروناز و سلولز و سلوبیوهیدرولاز و Xylanase باعث هیدرولیز سلولز و همی سلولز و پکتین دیواره سلولی می شوند. طبق بررسی های انجام شده تولید آنزیم تحت تاثیر القاکننده هاست که اصلی ترین عامل القا کننده مونوساکاریدها یا واحد های تشکیل دهنده قندهای دیواره سلولس است که توسط هیدرولیز آنزیمی تولید می شود. همچنین قندها نیز نقش القا کننده را دارند اما اگر غلظت آنها از حد اپتیمم بالاتر رود دیگر نقش القا کننده را نمی توانند داشته باشند. PH و دمای بهینه در آنزیم های متفاوت مختلف است همچنین برای یک آنزیم PH در شرایط مختلف متفاوت است.