سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم عسکری – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، گروه پیش بینی زلزله دانشگاه صنع
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رحیمی تبار – دانشیار و رئیس گروه پیش بینی زلزله دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
احمد ادیب – ریاست گروه مخاطرات زیست محیطی پژوهشکده سوانح طبیعی، استاد یار دانشگاه

چکیده:

در مقاله حاضر آنومالی حرارتی مادون قرمز قبل از زلزله ۱۳۸۳ راور کرمان با بزرگی ۵ML=5.1 بر اساس داده های شب هنگام باند ۴ ماهوارهNOAA (سنجنده AVHRR) در محدوده فرکانس ۱۰,۵ تا ۱۱,۵ میکرومتر با بهره گیری از تکنیک های پردازش تصویرمورد بررسی قرار گرفته است .تحلیل نتایج با استفاده از سه مدل ابداعی آرایه مربعی، آرایه مستطیلی و مربعی زمین شناسی انجام پذیرفته است. نتایج این مطالعات حاکی از افزایش شدید و غیر نرمال شدت تشعشعی، ۵ روز قبل از زلزله در اطراف کانون سطحی زلزله و در امتداد گسل زمی ن لرزه ای می باشد . همچنین بررسی حاضر نشان می دهد که تغییرات شدت تشعشی قبل از زلزله، در رخنمون های آذرین بیشتر از سایر رخنمون های سنگی در اطراف کانون زلزله می باشد . نهایتا نتایج اینبررسی قابلیت استفاده از داده های ماهواره ایNOAA جهت پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را اثبات می کند.