سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر سقه الاسلامی – زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- گروههای آموزشی مهندسی شیمی و شیمی
سیدحسین حسینی – زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- گروههای آموزشی مهندسی شیمی و شیمی
نوروزی فر – زاهدان- دانشگاه سیستان و بلوچستان- گروههای آموزشی مهندسی شیمی و شیمی

چکیده:

سنگ بوکسیت منبع اصلی در تولی د آلومینیوم می باشد . این سنگ معدن پس از آنکه کام ً لا در اندازه های مورد نیاز داده میشود . محلول بدست (leaching) بصورت پودر درآمد ، برای تهیه سولفات آلومینیوم به کمک اسید سولفوریک شستشو آمده شامل آهن(III) بوده و به صورت ۳ Fe2(SO4 )در آمده که یک ن اخالصی محسوب میگردد . در این تحقیق مواد مصرفی طوری انتخاب گردیده اند که در مرحله شستشو(leaching) نسبت Fe3+/Al+3کمترین مقدار ممکن را دارا باشد (یعنی حداقلآهن(III) ممکن بدست آید ) تا بتوان در مرحله استخراج ، با آهن کمتری مواجه گردید [ ٢،١ ]. همچنین در این تحقیق سعی گردیده کهاثر غلظت استخراج کننده در دو رقیق کننده آلی در پروسه استخراج با حلال بررسی گردد و با انجام استخراج چند مرحله ای متقاطع(cross current)به خلوص بالایی رسید . هدف کلی از این تحقیق آنست که در پروسه استخراج با حلال با ساده ترینحالت ممکن (یعنی حالت استخراج ناپیوسته ) و به کمک حلال های آلی ارزان قیمت و در دسترس ، آهن را از محلول موجود جدا ساخت.