سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علی اصغر اسداللهی شهیر –

چکیده:

همانطور که می دانیم کشورمان از لحاظ جمعیتی یکی از جوانترین جوامع دنیاست وآمارها حکایت از آن دارد که نیمی از جمعیت کشورمان را افراد زیر ۲۰ سال تشکیل میدهند. لذا در صورت عدم توجه کافی به نیازهای جوانان باید منتظر آسیب هایجدی به نظام اجتماعی کشورمان باشیم. با عنایت به اینکه غریزه جنسی همواره یکی از مهمترین غرایز بشربوده وبا عنایتبه اینکه شاید تاکنون مطالعه ای گسترده و جامع در این خصوصدر سطح کشورمان انجام نگرفته باشدبر آن شدیم تا با یکمطالعه توصیفی نسبتا گسترده به جمع آوری اطلاعاتی در این زمینه دست بزنیم. وبرای این منظور شرایط خاصملی ومذهبی کشورمان را نیز در نظر گرفته ایم، یعنی در طراحی پرسشنامه به عوامل فرهنگی وملی خودمان توجه نموده ایم. مطالعه حاضر از اوایل دی ماه سال ۸۳ آغاز ومراحل اجرایی آن تا پایان تابستان ۸۴ طولکشیده است.درمجموع از ۲۲۶۵ نفر پرسششده است که ۹۹۹ نفرشان مرد و ۱۲۶۶ نفرشان زن بوده اند لازم به توضیح است که پرسشگری از جمعیت عمومی به عمل آمده است افراد داوطلبانه به سئوالات پاسخ داده اندونام ونشانی آنها در پاسخنامه ها قید نشده است. و به آنها درخصوصمحرمانه بودن اطلاعات دریافتی اطمینان داده شده است.