سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد طیبی رهنی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
بهروز عباسی زاده – دانشجوی دکتری هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق، به بررسی جریان روی یک بال صدمه دیده دارای مقطعی با ایرفویل۴۱۲-۶۴۱NACA پرداخته و با نتایج بدست آمده از تونل باد پلینت با مقطع ۴۵×۴۵ سانتی‌متر مقایسه می‌شود. روش به گونه‌ای است که بر روی بال اشکال مختلف صدمه، مانند مثلث متساوی‌الاضلاع (یک بار رأس مثلث به طرف لبه حمله بال و بار دیگر رأس مثلث به طرف لبه فرار بال) و شکل ستاره‌ای (Star Shaped Damage) برای رسیدن به اشکال واقعی صدمه برای شبیه‌سازی عددی جریان انتخاب شده است. در اثر صدمه دیدن یک بال هواپیما، با افزایش زاویه حمله بال، کاهش نیروی برآ، افزایش نیروی پسا و افزایش ممان پیچشی منفی خواهیم داشت. نتایج حاصل از اشکال فوق با صدمه دایره‌ای شکل مقایسه شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشان می‌دهد که در تمام اشکال صدمه دیدن بال، می‌توان جریان عبوری از داخل سوراخ وارده را به انواع جریان جت خروجی ضعیف، جت خروجی انتقالی و جت خروجی قوی تقسیم کرد. در همه انواع صدمه، مشخصات جت خروجی از سوراخ ایجاد شده، به اندازه و مشخصات سوراخ وابسته خواهد بود و ضرایب آیرودینامیکی بدست آمده، مستقل از عدد رینولدز می‌باشند.