سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

یاسر حاجتی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران، اهواز
مرتضی زرگر شوشتری – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران، اهواز
منصور فربد – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

نمونه های ابررسانای ErBa2-xKxCu3O7-δ به روش حالت جامد برای مقادیر ۰/۶ ، ۰/۴ ، ۰/۲ ، ۰/۱ ، ۰/۰۵ ، x = 0 با شرایط پخت یکسان ساخته شدند . دمای گذار (TC) ، چگالی جریان بحرانی (JC) ، ترموپاور در دمای اتاق (S) ، ضریب اکسیژن و پارامترهای شبکه نمونه ها اندازه گیری شدند . نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان پتاسیم، دمای گذار نمونه ها کاهش می یابد ولی این روند منظم نیست . با توجه به نتایج بدست آمده، علت کاهش TC ، خروج اکسیژن از نمونه های ابررسانا با افزایش پتاسیم بوده است . برای رفع این مشکل، نمونه ها به مدت ۱۸ ساعت اکسیژن دهی شدند که این امر افزایش TCتمامی نمونه های آلائیده با پتاسیم را به دنبال داشت .