سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا حسنوی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – لویزان
علیرضا علی احمدی – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران – نارمک
سیدمهدی مبلغ – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر- لویزان

چکیده:

با افزایش روز افزون رقابت در حوزه ساخت و جهانی شدن آن ، سازندگان به سمت انتخاب، و پیاده سازی فن آوری های پیشرفته ساخت سوق پیدا کرده اند. این فن آوری ها به سازندگان امکان می دهند تا هزینه و زمان تولید را کاهش داده و کیفیت و انعطاف پذیری آن را افزایش دهند.
این مقاله در پی آن است تا با مرور تحقیقات قبلی تاثیر فن آوری های پیشرفته ساختهمچون طراحی، تولید، و مهندسی بکمک کامپیوتر را در ابعاد گوناگون سازمان های تولیدی بررسی نموده و روش شناسی های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل این تاثیرات را مورد نقادی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در شناخت تاثیرات بکارگیری فن آوری های پیشرفته ساخت در ابعاد گوناگون سازمان، عمدتا از روش شناسی کمی – آماری استفاده می شود.