سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احسان جلالی لواسانی – کارشناس ارشد مدیریت و علوم اقتصادی پژوهشگر پژوهشکده بیمه و مدرس دانشگاه
مهرداد نجفی – معاون آموزش و اطلاع رسانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷

چکیده:

امروزه جهان محیطهای کاری رفتارها و منش های انسانی و مدیریتی بطور انکارناپذیری دستخوش تغییرات اساسی است و ریشه اصلی آن ورود به عصر اطلاعات، افزایش ارزش اطلاعات و سرعت و سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی است و اتخاذ تصمیمات مدیریتی در چنین شرایطی بسیار حائز اهمیت است از این رو در این مقله ضمن بیان شیوه های نوین تجارت و مبادله کالا و بررسی مطالعات صورت گرفته و مدلهای ارائه شده در خصوص نتایج حاصل از بکارگیری فناوری در مدیریت شهری و با توجه به شاخصهای مطرح در حوزه اقتصاد الکترونیکی بررسی ابعاد حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف مدیریت شهری همچون توسعه ابعاد مدیریت شهری خدمات نوین شهری، رضایتمندی شهروندان، خدمات الکترونیکی ، شهروند و شهر الکترونیکی و توسعه خدمات شهری و شهرداری الکترونیک و ضرورت توجه به آن مورد بررسی قرار گرفته است.