سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشار بازیار –

چکیده:

امروزه اکثر سازمانها توجه ویژ ه ای به مسأله برون سپاری دارند. شرکتها منابع محدودی دارندونمی توانند بضاعت مالی داشتن تمام تکنولوژیها ر ا در درون خود را داشته باشند. نتیجه این امر افز ا یش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات ساخت/خرید شده است. تصمیمات برون سپاری مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد می سازد . بررسی چند مدل برون سپاری و ساخت/خرید ، تشریح تعدادی از این مدلها و در نهایت مقایسه ای اجمالی جهت معرفی مدلی عملیاتی هدف این نوشته می باشد.