سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

قائدرحمتی – هیئت علمی دانشگاه لرستان-دانشکده فنی- گروه معدن
قائدرحمتی – کارشناس ساختمان دانشکئه فنی دانشگاه لرستان

چکیده:

اتصال تیر به ستون شیوه های اجرای مختلفی چه در ایران و چه در سایر کشورها دارا می باشد. یکی از این نوع اتصالات که شاید می توان گفت فقط در کشور ما قبل اجرا است و از پرمصرفترین اتصالات تیر به ستون در ساختمان های فلزی می باشد. اتصال تیر به ستون به صورت خورجینی است. متاسفانه این نوع اتصالانت به دلیل سختی کم و غیرقابل قبول در اثر وقوع زلزله گسیخته شده و خسارات جانی مالی غیرقابل جبرانی به جای می گذارند. قبل از آنکه بتوان در مورد نحوه عملکرد اتصالات خورجینی از دیدگاه رابطه بین لنگر و چرخش اتصال و همچنین شکل پذیری اتصال و در نتیجه میزان مطلوب بودن این اتصالات به عنوان اتصالات قابهای فضایی شکل پذیر با یا بدون مهار بند جانبی نظر قطعی داد. لازم است رفتار دینامیکی و استاتیکی اینگونه اتصالات مورد مطالعه قرار داده شود. نتایج آزمایشات و تحقیقات انجام شده و در گذشته نشان می دهد که این نوع اتصالات رفتاری نیمه صلب داشته و سختی و مقاوت آن تابع طول تیر و ستونهای وابسته و بخصوص شرایط تقویت های خود اتصال می باشد.