سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – استاد یار مهندسی سازه،گروه عمران،دانشکده فنی،دانشگاه اصفهان، اصفه
فرشاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد،اصفهان

چکیده:

در حالت عمومی آنالیز قابهای فولادی اتصالات بصورت مفصل ایده آل یا گیردار کامل درنظر گرفته میشوند. لیکن در عمل رفتار اتصالات بین این دو روش میباشد آنالیز و طراحی پیشرفته قابهای فولادیبه روش LRFD روشی است که درصد گیرداری را در نظر گرفته و پارامترهای اتصال که مؤثر بر رفتار قابها میباشند را در آنالیز و طراحی دخالت می دهد. پارامترهای اتصال عبارتند از پارامتر لنگرنهاییMu، پارامتر سختی R ki  و پارامتر شکل n، که برای اتصالات نبشی بالا و پایین،با یا بدون جفت نبشی جان استفاده می شود. در این مقاله،نتایج حاصل از مدل سازی اتصالات فولادی دارای نبشی های بالا و پایین و نبشی های جان برای تعیین پارامترهای اتصال ارائه می گردد.این پارامترها با استفاده از دو برنامه کامپیوتری، یکی برنامه ۳PARAکه مخصوص محاسبه این سه پارامتر نوشته شده است و دیگری برنامه NISA، محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردیده اند.با استفاده از نتایج بدست آمده می توان در مورد درصد گیرداری اتصالات مورد مطالعه اظهار نظر نمود