سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر خجسته – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
داود رشتچیان – دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش تحلیل اگزرژی به عنوان روشی که توانایی محاسبه کیفیت انرژی در کل فرایند را بصورت کمی دارد شناخته شده است. درواقع اگزرژی ماکزیمم کاری را که می تواند توسط جرم یا سیال نسبت به اگزرژی صفر یا شرایط حالت مرگ کامل انجام گیرد محاسبه می نماید. دراین مقاله اتلافات اگزرژی در فرایند تولید آمونیاک از گاز طبیعی که شامل فرایندهای تولید هیدروژن و فرایند سنتز آمونیاک می باشد، محاسبه می گردد. در ابتدا با استفاده از یک شبیه ساز رایانه ای کل فرایند تولید آمونیاک شبیه سازی شده و سپس اگزرژی تولید شده و مصرف شده در واحدهای مختلف با استفاده از بررسی میزان اگزرژی جریانهای ورودی محاسبه می گردد تا در نهایت میزان اتلاف اگزرژی در کل واحد مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی اتلاف اگزرژی در فرایند جذب دی اکسید کربن از نرم افزار شبیه ساز Aspen Plus استفاده شده است، چرا که در فرایند جذب مسئله تشکیل اجزای یونی در سینی ها تاثیر زیادی بر روی اتلاف اگزرژی در کل واحد می گذارد و این نرم افزار قابلیت محاسبه غلظت اجزای یونی در تک تک سینی ها را دارد. فرایند جذب مورد مطالعه، فرایند جذب با استفاده از حلال مونواتانول آمین میباشد. بررسی ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن تشکیل اجزای یونی در فرایند جذب، این فرایند سهم زیادی در کل اگزرژی اتلاف شده دارد.