سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق نعمت الهی – دانشجوی مهندسی مکانیک-استادیار مهندسی مکانیک
بهزاد قاسمی – دانشجوی مهندسی مکانیک-استادیار مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله به کمک یک دستگاه آزمایشگاهی، انتقال حرارت ترکیبی جابجائی و تشعشع، اثرات اتلافات حرارتی تشعشعی از یک استوانه بررسی شده است. در سرعتهای مختلف جریان هوا، دمای سطح اندازه گیری شده و تلفات حرارتی تشعشعی و جابجائی به کمک روابط مربوط محاسبهمی شود. از مقایسه مقادیر بدست آمده تلفات حرارتی تشعشعی به صورت درصدی از کل تلفات حرارتی به ازای سرعتهای مختلف جریان هوا بدست می آید. با توجه به نتایج، افزایش قابلملاحظه ای در تلفات حرارتی تشعشعی درحالتهای خاصی از دمای سطح و سرعت جریان هوا دیده می شود. بنابر این در طراحی های حرارتی باید به نقش تلفات حرارتی تشعشعی از سطح لوله ها توجه بیشتری داشته باشیم. بدین ترتیب می توان این تلفات را کاهش داد ومصرف سوخت را بطور موثر تری بهینه سازی نمود.