سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا میراولیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی شیمی
فرهاد شهرکی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
محمدرضا میراولیایی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی بیرجند- دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف از این تحقیق، محاسبه اتلاف اکسرژی از شبکه تبادلگرهای گرمایی طراحی شده توسط روش پینچ می باشد. اتلاف اکسرژی شامل اتلاف اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر می باشد. اتلاف اکسرژی اجتناب ناپذیر، حداقل اکسرژی که از نظر فنی و اقتصادی برای یک فرآیند نمی توان از آن صرف نظر کرد می باشد. بر اساس روش تحلیلی، اتلاف اکسرژی و تغییرات اکسرژی در شبکه تبادلگرهای گرمایی مستقل تعریف شده اند. بر اساس پژوهش بعمل آمده مشاهده گردید که شبکه تبادلگرهای گرمایی طراحی شده با استفاده از روش پینچ بهترین عملکرد را مطابق با حداقل اتلاف اکسرژی دارا می باشند.