سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد دهدشتی جهرمی – مجتمع علوم کاربردی – گروه مهندسی الکترواپتیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی رستمی –
عبدالحمید قوچانی غروی – مجتمع علوم کاربردی – گروه مهندسی الکترواپتیک – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله مقاله ابتدا اتلاف غیر هم محوری در فیبرهای نوری بررسی شده و در ادامه یک رابطه خطی برای بازده جفت شدگی ارائه شده است . سپس امکان استفاده از این اثر در دستیابی به سیستم های اندازه گیری دقیق ارزیابی شده است . همچنین از خواص ادوات MEMS در طرح پیشناهدی این حسگر استفاده گردیده که نتیجه آن پیشنهاد یک حسگر بسیار دقیق جهت سنجش نیروهای بسیار کوچک در حد میکرونیوتن و جابجایی های در حد چند میکرومتر میباشد.