سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ید الله میرزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم
حسن حسن آبادی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این تحقیق ۶ رقم سیب زمینی به اسامی کوزیته، نویستا، دیمارکا، سانته، ایلونا، اگریا جهت تعیین بهترین عمق کاشت سیب زمینی با سه عمق کاشت ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر در تاریخ ۱۵ مهرماه کاشت شدند. از موارد تاریخ ظهور جوانه (۳۰% -۵۰% -۸۰%) درجه حرارت رطوبت در عمق های مختلف زمان پوشش گیاهی کامل در سطح مزرعه تاریخ تشکیل غده زمان ظهور گل، تعداد ساقه در هر بوته و میزان عملکرد یادداشت برداری گردید.