سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم دهقانپور –
محمدحسن احرامپوش –
ولی داد –
رضا علی فلاح زاده –

چکیده:

آب یکی از عجیب ترین پدیده های افرینش است. گ واراترین نوشیدنی و یک سرمایه ملی، هر چند تا بیست سال گذشته مهمترین سرمایه ملی کشورها انرژی بود اما در آینده نه چندان دور آب را با نفت معاوضه خواهند کرد، چرا که برای آب فعلاً جایگزینی وجود ندارد. با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی آبها به دلایل مخلتف از جمله فاضلابها که ارتباط مستقیم با پیشرفت صنعت دارد، مطالعه و بررسی مسائل مربوط به آب آشامیدنی ارزش و اهمیت خاصی را دارا می باشد. آبهایی که با مدفوع انسان و یا حیوان آلده می شوند ممکن است دارای باکتریهایی باشند که موجب بیماریهای روده ای مانند اسهال خونی و تب روده ای و نظایر آن گردند. بیماریهای عفونی که توسط باکتریها، ویروسها و تک یاخته های بیماریزا یا توسط انگلها ایجاد می شوند، شایع ترین و گسترده ترین خطر بهداشتی در ارتباط با آب آشامیدنی هستند. استفاده از آب آلوده به منظور آشامیدن یا تهیه غذا، تماس در هنگام شستشو و یا استحمام و حتی تنفس بخار آب و آئروسل ها ممکن است سبب بروز بیماری گردد. با توجه به اینکه روشهای متداول گندزدایی اکثراً مقرون به صرفه نیست و گروه های متخصص جهت راه اندازی سیستم ها و کاربرد م واد گندزدا مورد نیاز می باشد و نیز به دلیل اینکه باید مراحلی طی شود تا بعد از افزودن کلر به آب محصولات فرعی تولید نشود و نیز معایب و عوارض جبران ناپذیر ناشی از افزدن بعضی مواد گندزدای شیمیایی، بر آن شدیم طرح هایی ارائه دهیم که ح داقل تأثیرات منفی را پس از گندزدایی برجا گذارد و آب را با کمترین تغییرات به طبیعت بازگرداند. روش اجرا: در این تحقیق ما به بررسی آبلیمو به عنوان یک گندزدای طبیعی که توانایی حذف آلودگی میکروبی را دارا می باشد پرداختیم. در این بررسی حدود یکصد نمونه آب آلوده با بار باکتریایی متفاوت مورد آزمایش باکتریولوژیکی قرار گرفت. ارتباط میزان موفقیت در سالم سازی آب آشامیدنی با زمان ماند در غلظت های مختلف بوسیله آزمون Test Exact مورد آزمایش قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق جه تعیین آلودگی آبها به بررسی وجود یا عدم وجود Ecoli (بعنوان شاخص) در آب آشامیدنی پرداختیم زیرا آنالیز آب برای همه پاتوژنهای شناخته شده کاری وقت گیر و گران است. با شناخت در مورد خصوصیات ارگانیسم شاخص به آلوده نمودن نمونه ها توسط این ارگانیسم پرداختیم و سپس با در نظر گرفتن شدت آلودگی، زمان، مدت تماس با گندزدا، مقدار گندزدای مورد استفاده و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی دیگر به بررسی تأثیرا- آبلیمو به عنوان گندزدا مورد بررسی قرار گرفت. و در نهایت نتایج در غالب جداولی بر اساس پارامترهای ذکر شده تنظیم گردید.