سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین میسمی – مسئول واحد تخصصی بهسازی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
هاشم نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب مرکز ملی مقاوم سازی ایران

چکیده:

وجود ترکیبات مختلف از جمله مواد آلی در استخرهای شنا که ناشی از عرق ، ادرار ، باقیمانده های صابون بر روی بدن ،مواد آرایشی ، کرمهای ضد آفتاب سوختگی ، گرد و خاک نشسته بر بدن ، گرد و خاک هوا ( مخصوصا در استخرهای روباز)، وجود و ورود انواع زائدات گیاهی و نظایر آن باعث می گردد که آلودگی های مختلف در استخرهای شنا بالا رود و لذا بررسی شاخص های مختلف و همچنین ارائه راهکار در جهت کاهش این نوع آلودگی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محصولات جانبی گندزدائی آب بخصوص تشکیل تری هالومتان که از محصولات جانبی گندزدائی آب با کلر می باشد، و وجود آن در آب استخر و هوای بالای استخر آب، پلاسمای خون شناگران، حبابچه های ریوی شناگران و .. ثابت شده است .لذا با توجه به بحث سرطانزائی این مواد و نیاز به بهبود کیفیت آب استخرهاکنترل و نظارت جهت بهره برداری صحیح از سیستم تصفیه آب استخرها،تهویه هوا، کنترل و نظارت بر مقدار کلر باقیمانده مجاز، استفاده ازگند زداهای مشابه‌ به عنوان پیش تصفیه و توجه بیشتر به بهداشت فردی و شستشوی بدن شناگران قبل از ورود به آب ضروری به نظر می‌رسد.در تحقیقی که بر روی کیفیت آب استخر شنای دانشگاه شهید عباسپورانجام شد طی مدت سه سال پارامترهای مختلفی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن در این مقاله ارائه گردیده است.