سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نرسی نصیرابادی – بیولوژیست دانشگاه علوم پزشکی اهواز – گروه میکروبشناسی

چکیده:

اطلاعات موجود بیانگر افزایش میزان هیدروکربنهای نفتی و عناصر سنگین در دریای خزر و خلیج فارس می باشد. در دریای خزر ذخایر ماهیان کیلکا و خاویاری در دو دهه گذشته به طور مداوم رو به کاهش است و میزان صید از حدود ۳ هزار تن در ابتدای دهه هشتاد به حدود ۲ هزار تن در سال ۲۰۰۰ رسیده است همچنین در خلیج فارس تراکم گونه های آبزی بعلت وجود هیدروکربنهای نفتی و عناصر سنگین در آبهای خلیج فارس باعث شده است تا تراکم جمعیتی آبزیان بتدریج رو به کاهش بگذارد.