سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دارا میرزاباقری –
سیدمحمدباقر نبوی –
علیرضا مهوری –
کامبیز کرمی –

چکیده:

حضور ماده معدنی خاک سرخ در جنوب جزیره هرمز و مجاورت آن با ناحیه بین‌جزرومدی و بالتبع اثرات استخراج و انتشار آن در محیط زیست جوامع کف‌زی، زمینه را برای انجام مطالعات زیست محیطی در ناحیه مذکور فراهم ساخت. بر این اساس برای به‌دست آوردن نتایج مطلوب، از تابستان ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۸۵ نمونه‌برداری به‌صورت فصلیاز جوامع کف‌زی انجام گرفت. در این راستا پس از به‌دست آمدن اعداد مربوط به تعداد و تراکم گونه‌ها، از شاخص تنوع شانون ( H΄ ) برای محاسبه میزان تنوع زیستی سواحل صخره‌ای جنوب جزیره هرمز استفاده شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، از بین گروه‌های غالب ماکروبنتوزی، بیشترین اثرات منفی خاک سرخ بر جامعة سخت‌پوستان منطقه بوده است، به‌طوری‌که با کمترین تنوع )۹۹/۰ = (H΄ در طول سال ظاهر شدند. همچنین در بررسی کل گروه‌های ماکروبنتوزی، کاهش تنوع از فصل تابستان تا فصل زمستان قابل مشاهده است که به دلیل افزایش تعداد روزهای همراه با پدیده گردوخاک و تلاطم‌های دریایی در فصل زمستان و در نتیجه افزایش میزان اختلاط ماده معدنی خاک سرخ با آب دریا در این فصل می‌باشد.