سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
جمال قدوسی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدجواد احمدیان – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی در فاصله ۶۷ کیلومتری شرق شهر تربت حیدریه، بر روی رودخانه جعفر مشهدی احداث گردیده است. با گذشت چندین سال از شروع فعالیت های آبخیزداری در حوزه سد به نظر می رسد که اثرات اقتصادی- اجتماعی ناشی از این فعالیت ها در سطح منطقه ای، موجبات تحولات اقتصادی و اجتماعی در سطح زندگی روستاهای این منطقه می گردد. در این پژوهش با مقایسه اطلاعات قبل و بعد از اجرای طرح و مشخص نمودن تغییرات حاصل شده، در اثر اجرای هر یک از فعالیت های آبخیزداری انجام شده در منطقه مشخص و سپس ارزش گذاری بر روی آنان از نظر اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج پرسشنامه های طراحی شده و نظر خواهی و مقایسه آن از طریق نسبت سود به هزینه (cost/benefit) تغییرات حاصل شده در روند مهاجرتف اشتغال، درآمد بدست آمده است. به همین صورت با مشخص شدن نسبت فوق، اثرات اقتصادی و اجتماعی در سطح روستاهای منطقه و زیرحوزه ها به تفکیک مشخص شده است.