سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود مرادی – استادیار ، دانشگاه پیام نور بیرجند
آمنه ابطحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه پیام نور بیرجند
زهرا شاهی سوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده:

اجرای بهتر و موثرتر طرح های هادی روستایی از لحاظ پایه ریزی ساختار کالبدی آینده نقاط شهری دارای اهمیت بسزایی است. بررسی و ارزیابی طرح هادی روستای حاجی آباد از روستاهای حومه بیرجند که طرح هادی آن در سال ۱۳۸۴ تهیه شده، می تواند ضمن آشنایی با مسایل و مشکلات اجرایی طرح، به رفع کاستی های احتمالی آن نیز کمک کند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی، نقد و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در وسعه کالبدی روستای حاجی آباد و کمک به توسعه زیرساخت ها و خدمات جدید در ان روستا می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و شیوه های گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای – اسنادی بوده است. بخش عمده داده های میدانی با تکمیل پرسشنامه در روستای حاجی آباد و انجام مصاحبه با مسئولین محلی و دست اندرکاران اجرایی طرح های هادی حاصل آمده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اجرای طرح هادی بر رشد و توسعه روستا، به واسطه بازگشت مردم به روستا و گسترش فعالیت های تولیدی – خدماتی ، راه اندازی خطوط اتوبوسرانی در مسیر بیرجند – حاجی آباد و تسهیل در رفت و آمد و . . . بوده است. با توجه به نزدیکی روستای حاجی آباد به شهر و احتمال تبدیل شدن آن به نقطه شهری، طرح هادی روستای مذکور می تواند بر پایه برنامه ریزی شهری جدید در سال های آتی باشد.