سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول میرعباسی نجف آبادی – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دشت سیرجان با وسعت حدود۸۰۲۷ کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران در استان کرمان واقع شده است. عمده تغذیه این آبخوان از ارتفاعات شرقی و شمال شرقی این دشت تأمین می شود محدود بودن منآبع آب در این منطقه و برداشت روزافزون آبهای زیرزمینی بخصوص از سالهای دهه ۶۰ شمسی به بعد، موجب افت سطح ایستآبی آبخوان گردیده و این افت سبب پیشروی سفره آب شور به سمت سفره آب شیرین دشت سیرجان شده است پس از احداث سد تنگوئیه در سال ۱۳۸۱ بدلیل اینکه احداث این سد از ورود آب رودخانه تنگوئیه به این دشت جلوگیری می کند میزان تغذیه آبخوان سیرجان کاهش یافته و به تبع آن شدت افت سطح آب زیرزمینی افزایش و در نتیجه سرعت هجوم آب شور کفه نمک سیرجان به سمت دشت سیرجان نسبت به گذشته افزایش یافته است دراین مطالعه تغییرات سطح ایستآبی دشت سیرجان با مدل کامپیوتری PMWIN شبیه سازی شد. تخمین پارامترهای هدایت هیدرولیکی، ضریب ذخیره و میزان تغذیه با استفاده از پکیج PEST با تطآبق ارتفاع سطح ایستآبی اندازه گیری شده و بدست آمده از اجرای مدل نشان می دهد که با روند برداشت کنونی از آبهای زیرزمینی این منطقه در آینده ای نزدیک ذخیره آب شیرین این آبخوان به اتمام می رسد و کل آب زیرزمینی منطق شور می شود.