سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میروحید ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
خدیجه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور دانشگاه ارومیه
جاوید فرج پور سلمانی – کارشناس علوم دامی دانشگاه شبستر

چکیده:

این طرح در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار گروه آزمایشی سطوح ۰ ،۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ گرم کلینوپتیلولیت در هر متر مربع بستر ، هر کدام در پنج تکرار ( بار ۲۰ قطعه جوجه گوشتی ) به مرحله اجرا در آمد . کلینوپتیلولیت هر دو هفته یکبار بر روی بستر پخش گردید . نمونه برداری از بستر در روزهای ۳۱و ۴۲ دوره پرورش انجام شده و آزماشیشهای اندازه گیری میزان رطوبت ph گاز آمونیاک متصاعد شده از بستر و ازت آمونیکی بستر بر روی نمونه ها انجام شد . نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از کلینوپتیلولیت در بستر جوجه های گوشتی موجب افزایش معنی دار PH ( 1 تا ۶ درصد ) میگردد. افزایش معنی دار ازت آمونیاکی در حد ۲۰ تا ۴۲ در صد و بهبود معنی دار درصد یکنواختی وزنی جوجه های به میزان ۱۷ درصد میگردد