سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد وطن خواه تفتی – مهندسی صنایع دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادها

چکیده:

به منظور تعیین میزان دستیابی نظام پیشنهادها به اهداف مورد نظر و ارزیابی عملکرد مجریان همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت آن از دو روش بررسی آماری و استنباطی نظرسنجی از کارکنان استفاده گردید.