سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز
قاسم اهرابیان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز

چکیده:

در اثر برخورد امواج صاعقه به خطوط هوایی شبکه های توزیع شاهد بوجود آمدن امواج ضربه ای و انتشار انهادر هادیها می باشیم که اضافه ولتازهای گذرا را در انها ایجاد می نماید لذا بدلیل اتصال خطوط هوایی با کابلهای زمینی، اضافه ولتاژهای تولید شده به کابلها نیز انتقال داده می یابند. از آنجاییکه اضافه ولتاژ ها می توانند موجب آسیب دیدن عایق کابلها شوند، بایستی با استفاده از نصب برقگیرها در محلهای مناسب در شبکه توزیع از نفوذ اضافه ولتاژهای با دامنه های شدید به کابلهای توزیع جلوگیریگردد. در این مقاله به بررسی اثرات نصب برقگیرها در ابتدا، انتها و وسط کابل پرداخته و ماکزیمم ولتاژ تولید شده درکابل در هر یک از این حالات مورد بررسی قرار می دهیم. در این بررسی، شکل موج جریان ضربه، خاصیت اندوکتانسی برقگیر، ولتاژ سیستم و امپدانس موجی خطوط هوایی و کابلهای زمینی مد نظر قرار دارند. در انتها نیز شبیه سازیهای انجام گرفته توسط نرم افزار ATP-EMTP برای بررسی حالات گذرای برخورد صاعقهبه خطوط هوایی و انتشار آنها در کابلهای متصل در شبکه های توزیع دارای برقگیر و بدون انها اورده شده است. همچنین نتایج بررسیهای انجام شده در مورد دامنه اضافه ولتاژهای گذرا و اثرات انها در دو نوع کابل متفاوت EPR , TR-XLPE مورد مقایسه قرار می گیرد.