سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی اردکانی – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده ساخت و تولید
عبدالامیر خوشنویس – استادیار شرکت فراسنجش صبا
حسین قاسمیان – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله، اثر افزایش دمای سیال بر پاسخ سنسور دستگاه بادسنج داغ دما ثابت (CTA)، به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات بر روی دو سنسور فیلم داغ و یک سنسور سیم داغ انجام گرفته است. بررسی ها بر روی نتایج آزمایشات نشان میدهد که با افزایش دما، ولتاژ بالای پل، کاهش می یابد ونرخ کاهش آن، به نوع سنسورها، سرعت سیال و نسبت فراگرمائی بستگی دارد. سپس ضریب تصحیح دمائی جهت کاهش خطای سرعت که به علت کاهش ولتاژ ، ایجاد میشود، تجزیه و تحلیل شده و ضریب تصحیح در شرایط مختلف ارایه میشود.