سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی نساجی زواره – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

خشکسالی یک خطر بی سروصدا در طبیعت است اگرچه تعاریف زیادی برای آن بیان شده است منشا اصلی آن کمبود کمی آب، برای برخی از فعالیتها، گروهها، یا بخشهای زیست محیطی است. به طور کلی اثرات خشکسالی را می توان به اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی طبقه بندی کرد. بسیاری از اثرات اقتصادی در کشاورزی و بخشهای وابسته به آن صورت می گیرد دلیل این موضوع به خاطر اعتماد این بخش به منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد اثرات زیست محیطی شامل خسارت به گونه های گیاهی و جانوری، زیست گاه حیات وحش و خسارت به تنووع زیستی و فرسایش خاک است درو اقع خشکسالی باعث کاهش کیفیت محیط زیست می گردد. اثرات اجتماعی شامل درگیری بین استفاده کنندگان از آب، کاهش کیفیت زندگی و مسئله مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت به خارج کشور می باشد. مقاله حاضر در نظر دارد اثرات ناشی از خشکسالی را برروی بخشهای خسارت دیده توضیح داده معیارهای مناسبی را جهت برآورد خسارت به بخشهای مختلف تعیین نماید. این موضوع هم الگوی مناسبی برای تعیین خسارت ناشی از خشکسالی را ارائه داده و همچنین آگاهی بیشتر از برنامه ریزان و بخشهای مسئول در رابطه با کمک به مناطق تحت تاثیر خشکسالی را فراهم می نماید.