سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سونا کبریایی زاده – کارشناس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
علی طالبی – دکترای هیدرولوژی

چکیده:

خشکسالی و کاهش بارش نزولات اسمانی از فاکتورهای موثر در بررسی عوامل عدم استفاده صحیح دراب در مصارف مختلف به خصوص کشاورزی و مصارف اشامیدنی می باشد این امر باعث می شود که تکنولوژی های جدید بهتر به خدمت گرفته شود با بهره برداریهای به جا و درست از منابع اب های سطحی و زیرزمینی حقوق نسلهای حال و اینده را رعایت کنیم به همین دلیل باید با روشهای صحیح و مدیریت شده از اب استفاده کرد با توجه به کمبود منابع آب از دیرباز روشهایی برای بهبود کارایی و بهینه سازی مصرف آب به وسیله پژوهشگران مختلف انجام شده است کشور ما ایران به دلیل ریزش بسیار کم نامناسب بودن پراکنش از نظر زمانی و مکانی در ردیف کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد از طرف دیگر با رشدجمعیت و توسعه بخشهای اقتصادی کشاورزی و صنعت تقاضا برای آب روز به روز در حال افزایش است درهمین راستا امروزه از سیستمهای ابیاری تحت فشار استفاده می شود. که در مدت زمان کوتاه با میزان مصرف اب کمتر زمین را به شیوه بهتری ابیاری می کند این بررسی در سال ۹۰-۸۹ در شهرستان اردستان بصورت پیمایشی در برخی از زمینهای کشاورزی بهطور کاملا تصادفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است.