سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر دانیاری – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور دز آب
ایلناز ولی پور – کارشناس شرکت مهندسی مشاور ساز آب اهواز

چکیده:

کارون پرآب ترین رود ایران محسوب می شود که از کوههای بختیاری سرچشمه می گیرد . این رودخانه تأمین آب مورد نیاز شرب و صنعت۶۱ شهر و دهها روستا و هزاران هکتار از اراضی کشاورزی و تولید انرژی برقابی را به عهده دارد . در عین حال طغیان های این رودخانه در فصول سیلابی خسارات زیادی به اراضی کشاورزی و تاسیسات حاشیه رودخانه وارد می کند . از اهدافعمده طرح، بررسی وضعیت کشتیرانی در رودخانه کارون، بررسی وضعیت کمی منابع آب سیستم در شرایط موجود و آتی، بررسی منابع کیفی آب سیستم در شرایط موجود و آتی، کنترل سیل رودخانه استان خوزستان، و کنترل فرسایش و رسوب است . بررسی های اقتصادی و اجتماعی مطالعات طرح براساس گردآوری اطلاعات از ادارات و ارگانهای ذیربط نظیر اداره کل آموزش و پرورش، سازمان جهاد کشاورزی، مراکز بهداشت و درمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان تربیت بدنی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره پست و تلگراف و
تلفن، اداره کل بنادر و کشتیرانی و اداره مسکن و شهرسازی در استان خوزستان، تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد اقتصادی خسارت و همچنین انجام بازدیدهای میدانی از محدوده های مطالعاتی در مسیر آبراهه های رودخانه کارون صورت گرفته است . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بررسی های آماری نشان می دهد که در بخش آموزش و پرورش، رشد قبال ملاحظه ای دیده شده است . در بخش بهداشت و درمان کمبود آب سالم جهت روستاهای محدوده طرح، کمبود امکانات رفاهی و ملزومات پزشکی مشاهده می گردد . در بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی ضمن اینکه آمار و اطلاعات این بخش کافی و دقیق نیست فقدان نیروی انسانی متخصص و عدم یکپارچگی سازمانی و ساختاری، رشد فزاینده جمعیت، توزیع ناعادلانه درآمد استان، بیسوادی و نداشتن آموزش از مشکلات عمده
موجود در این بخش محسوب می شود . در بخش فرهنگ و هنر به کمبود کتابخانه و کتب، کمبود فضاهای آموزشی و کمبود تجهیزات کتابخانه های عمومی اشاره شده است . در زمینه تربیت بدنی، کمبود امکانات و زمین های ورزشی و سالن های سرپوشیده و استخر جهت بانوان، و کمبود اعتبارات از جمله مشکلات و تنگناهای این بخش بشمار می آید . در بخش انرژی، بیشترین سهم قدرت عملی متعلق به دو نیروگاه برقابی سدهای دز و شهید عباسپور است . در مجموع تحولات انرژی الکتریکی استان بین رشد تولید و عدم وجود نوسانات شدید طی سال های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . عدم استفاده کامل از ظرفیت تلفن های منصوبه و کمبود اعتبارات و نهاده ها از جمله مسائل موجود در بخش مخابرات است . وجود تجربه و توان بالقوه در امر راهسازی و راهداری و بهبود سطوح آموزش فنی و توان بالقوه ناوگان باربری جاده ای از جمله نقاط قوت بخش حمل و نقل به شمار می آید . خسارات مستقیم سیل دربرگیرنده خسارات وارده به محصولات کشاورزی، دام و ابزار و وسایل کشاورزی، خانه ها و تاسیسات شخصی است . برآورد منافع ناشی از اجرای طرح به صورت منافع ناشی از پیشگیری از خسارات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بروز سیل و همچنین منافع ناشی از استحصال اراضی محاسبه می شود . با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هزینه های ناشی از خسارات سیل در دوره چند ساله سیل ( بجز سال ۳۷۳۱ ) تقریباً برابر هزینه های ناشی از اجرای طرح کنترل سیل می باشد و از آن جایی که در اجرای طرح می توان از ایجاد خسارت جلوگیری کرد بنابراین اجرای طرح توجیه پذیر و اقتصادی خواهد بود .