سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم صابری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

عملیات پخش سیلاب که یکی از الگوهای کاربردی جهت حفظ منابع آب و خاک و مهار سییلابها و استفاده بهینه و مناسب در بهره گیری از منابع آبی جمع آوری شده جهت تغذیه مصنوعی سفره های زیر زمینی و در نتیجه افزایش آب قنوات و چشمه ها و تقویت خاک و پوشش گیاهی و بهبود محیط زیست و مانع از خسارات ناشی از سیل در منطقه با هدف پوشش گیاهی و جلب مشارکت مردمی انجام پذیرفته است با بررسی اقتصادی و اجتماعی عملیات پخش سیلاب پلدشت مشخص گردید (IRR) نرخ بازده داخلی با استفاده از روش (NPV) حدود ۱۱% و نسبت B/CR (فایده به هزینه) ۱/۲۴% و میزان تاثیر بر اشتغال ۱۵% بیانگر اثرات مثبت طرح طی دوره ۱۰ ساله می باشد.