سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین عجم نوروزی –
محمدعلی رضایی –

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر عصاره اندام های مختلف شلمی برج وانه زنی و رشد گیاهچه سویای رقم ولیلیامز بود. این آزمایش بصورت فاکتوریل ۴*۵ در قالب طرح های کامل تصفادی با سه تکرار انجام شد که فاکتور اول نوع عصاره شلمی (یعنی عصاره اندام های مختلف) و شامل ۴ سطح عصاره ریشه عصاره ساقه و برگ عصاره گلازین و عصاره گل بوته و فاکترو دوم غلظت عصاره های فوق شامل ۵ سطح ۵۰ درصد، ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد و ۴۰ درصد بود.